Have, fattigdomsbekæmpelse, natur m.v.
Haven i Højelse.
Udsnit fra haven. foto Mariann Kron

Haven er normalt åben i forbindelse med  Haveselskabets  Havefestival. I år er det i weekenden 30 og 31 maj. Festivalen er dog indtil videre sat i bero på grund af covid-19. Mere herom senere...

Alligevel vil der være mulighed for at se vores have efter forudgående aftale. læs mere om åbningstider og retningslinier på:

www.havenihoejelse.dk 

Haveselskabets hjemmeside
Besøg denne hjemmeside. God fornøjelse!
Landsforeningen Praktisk Økologi
Besøg denne hjemmeside og bliv inspireret

God fornøjelse
Fugle og natur
Besøg denne hjemmeside. God fornøjelse!
Byg1by i Burundi
Frivillige fremstiller redekasser, som siden dekoreres af en række kunstnere og kreative personer.

Alle i foreningen arbejder gratis.
 
Der bruges omkring 22 kr. til materialer, per kasse. 
Overskuddet går til at hjælpe fattige i Kamakara. 3 nærliggende landsbyer bliver også en del af projektet. 


Fattigdomsbekæmpelse
Besøg min mands hjemmeside
Borgerforening Lille Skensved, Højelse og omegn
Besøg denne hjemmeside. 
 
God fornøjelse!